Search form

ฟีลิปปี 1:18

18จ้าง​มัน​เต๊อะ บ่ว่า​หมู่​เขา​จะ​เยียะ​อย่าง​ใจ๋ซื่อ​กาว่า​บ่ซื่อ หมู่​เขา​ก็​ได้​บอก​เรื่อง​พระคริสต์ เซิ่ง​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ดีใจ๋ กับ​จะ​ดีใจ๋​ต่อไป