Search form

ฟีลิปปี 1:26

26เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ปิ๊ก​มา​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​แหม จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ภูมิใจ๋​พระเยซู​คริสต์​นัก​ขึ้น​ย้อน​ข้าพเจ้า