Search form

ฟีลิปปี 1:28

28บ่ดี​กั๋ว​คน​ตี้​ขัดขวาง​ต้าน​เน่อ ย้อน​ว่า​ความ​ก้า​ของ​ต้าน จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​หมู่​นั้น​จะ​ถูก​ทำลาย แต่​พระเจ้า​จะ​จ้วย​หมู่​ต้าน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ