Search form

ฟีลิปปี 1:6

6ข้าพเจ้า​ก็​แน่ใจ๋​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ตั้งเก๊า​เยียะ​สิ่ง​ดี​ไว้​ใน​หมู่​ต้าน จะ​เยียะ​สิ่ง​ดี​นั้น​ต่อ​ไป จ๋น​กว่า​จะ​แล้ว​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา