Search form

ฟีลิปปี 1:7

7ตี้​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​เกี่ยวกับ​หมู่​ต้าน​จาอี้ ก็​สมควร​แล้ว ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​กู้​คน​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า ต้าน​ตังหลาย​ก็​เกย​มี​ส่วน​ฮ่วม​กับ​ข้าพเจ้า​ใน​งาน​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์ บ่ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​ติด​คอก กาว่า​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ปกป้อง​กับ​ยืนยัน​ความ​จริง​ของ​ข่าวดี