Search form

ฟีลิปปี 2:15

15เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​บ่มี​ตี้​ติ​กับ​บ่มี​ความ​ผิด กับ​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​ตี้​บ่มี​ต๋ำหนิ ตี้​อยู่​ต้ามก๋าง​คน​ขี้โก๋ง​กับ​คน​บ่ดี หื้อ​เป๋น​เหมือน​ดาว​ตี้​ส่อง​แสง​ต้ามก๋าง​หมู่​เขา