Search form

ฟีลิปปี 2:16

16หื้อ​เยียะ​จาอี้​ใน​ต๋อน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หื้อ​จีวิต เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ภูมิใจ๋​ได้​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา ว่า​ก๋าน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮิ​เยียะ​ก๋าน​กับ​ยอม​ตุ๊กยาก​นั้น​บ่ได้​เสีย​ไป​บ่ดาย