Search form

ฟีลิปปี 2:2

2ก็​ขอ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจมยินดี​อย่าง​เต๋มตี้​โดย​มี​กำ​กึ๊ด มี​ความ​ฮัก​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น