Search form

ฟีลิปปี 2:22

22หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า ทิโมธี​ได้​เยียะ​หื้อ​หัน​แล้ว​ว่า​เป๋น​คน​มี​คุณค่า ย้อน​เขา​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ฮ่วม​กับ​ข้าพเจ้า​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​เหมือน​ลูก​จ้วย​งาน​ป้อ