Search form

ฟีลิปปี 2:25

25ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ไว้​แล้ว​ว่า​จะ​ส่ง​เอปาโฟรดิทัส​ปิ๊ก​มา​หา​หมู่​ต้าน เขา​เป๋น​เหมือน​น้อง​บ่าว เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊ กับ​ได้​ฮ่วม​ต่อสู้​ตวย​กั๋น​กับ​ข้าพเจ้า เขา​เป๋น​ตั๋ว​แตน​ตี้​หมู่​ต้าน​ส่ง​มา​ผ่อกอย​ข้าพเจ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น​สำหรับ​ข้าพเจ้า