Search form

ฟีลิปปี 2:29

29ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ต้อนฮับ​เขา​ไว้ อย่าง​เป๋น​เปื้อน​ผู้เจื้อ โดย​มี​ความ​จื้นจมยินดี​แต๊ๆ กับ​หื้อ​เกียรติ​คน​จาอี้