Search form

ฟีลิปปี 2:30

30ย้อน​ว่า​เขา​เกือบ​ต๋าย​จาก​ก๋าน​ฮับใจ๊​พระคริสต์ เขา​เสี่ยง​จีวิต​เปื้อ​มา​ฮับใจ๊​ข้าพเจ้า​แตน​หมู่​ต้าน​ตี้​มา​บ่ได้​ย้อน​อยู่​ไก๋