Search form

ฟีลิปปี 3:13

13ปี้น้อง​ตังหลาย เป้าหมาย​ตี้​ว่า​นี้ ข้าพเจ้า​ยัง​บ่ได้​เตื้อ แต่​สิ่ง​นึ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​ต๋อน​นี้ คือ​ลืม​สิ่ง​ตี้​ผ่าน​มา​แล้ว​เหีย แล้ว​ฮิ​ตี้​จะ​ไป​หื้อ​เถิง​เป้าหมาย​ตี้​อยู่​ตังหน้า