Search form

ฟีลิปปี 3:15

15ย้อน​จาอั้น​เฮา​กู้​คน​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​สมบูรณ์​แล้ว ก็​หื้อ​กึ๊ด​แบบ​เดียว​กั๋น​นี้ แต่​ถ้า​ต้าน​กึ๊ด​บ่เหมือน​จาอี้ พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​อย่าง​ดี​ใน​เรื่อง​นั้น