Search form

ฟีลิปปี 3:19

19สุดต๊าย​จีวิต​คน​หมู่​นั้น​ก็​ต้อง​ฉิบหาย พระเจ้า​ของ​เขา​คือ​ความ​ต้องก๋าน​ตาง​ปาก​ต๊อง​ของ​เขา​เต้าอั้น เขา​ภูมิใจ๋​ใน​สิ่ง​ตี้​เขา​ควร​จะ​อาย เขา​กึ๊ด​ก้า​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ของ​โลก​นี้​เต้าอั้น