Search form

ฟีลิปปี 3:4

4แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า​สามารถ​เปิ้ง​สิ่ง​หมู่​นี้​ได้ ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​เขา​มี​เหตุผล​ตี้​จะ​มั่นใจ๋​ใน​สิ่ง​หมู่​นี้ ข้าพเจ้า​ก็​มี​เหตุผล​นัก​เหลือ​เขา​หมู่​นั้น​หลาย​เต้า