Search form

ฟีลิปปี 3:6

6ส่วน​เรื่อง​ก๋าน​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ก๋าน​ฮักษา​บท​บัญญัติ ข้าพเจ้า​ได้​ค่ำ​คน​ใน​คริสตจักร​มา​แล้ว ส่วน​ก๋าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น ข้าพเจ้า​ก็​บ่เกย​เยียะ​ผิด​เลย