Search form

ฟีลิปปี 4:1

กำสอน​สุด​ต๊าย​ของ​เปาโล

1ย้อน​จาอั้น ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​กับ​กึ๊ดเติง​หา ตี้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​จื้นจมยินดี​กับ​ภูมิใจ๋​ขนาด ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย หื้อ​มั่นคง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต๊อะ