Search form

ฟีลิปปี 4:15

15ต้าน​จาว​ฟีลิปปี​ตังหลาย​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า​ตั้งแต่​ข้าพเจ้า​ออก​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย​ไป​บอก​ข่าวดี​นั้น ก็​บ่มี​คริสตจักร​สัก​ตี้​ตี้​หื้อ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า มี​ก้า​หมู่​ต้าน​เต้าอั้น