Search form

ฟีลิปปี 4:18

18ข้าพเจ้า​ได้​ฮับ​กู้​อย่าง​ครบ​แล้ว กับ​มี​อย่าง​เหลือ​เฟือ​ตวย ข้าพเจ้า​มี​กู้​อย่าง​ตี้​จ๋ำเป๋น ย้อน​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ฝาก​เอปาโฟรดิทัส​มา​หื้อ ของ​ฝาก​หมู่​นี้​เป๋น​เหมือน​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​หอม​หวาน เป๋น​เครื่อง​ถวาย​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​กับ​เปิงใจ๋​ตวย