Search form

ฟีลิปปี 4:19

19กับ​พระเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮับใจ๊ จะ​จัดหา​กู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​ต้าน​ต้องก๋าน​จาก​ความ​มั่งคั่ง​ตี้​สมบูรณ์​ของ​พระองค์ โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์