Search form

ฟีลิปปี 4:22

22คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน​ตี้​นี่​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​ต้าน​ตวย โดย​เฉพาะ​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​ฮั้ว​ใน​วัง​ของ​จักรพรรดิ