Search form

ฟีลิปปี 4:3

3หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊ ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​ต้าน​ตวย หื้อ​จ้วย​แม่ญิง​สอง​คน​นี้​หื้อ​เข้า​กั๋น ย้อน​หมู่​นาง​เกย​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ฮ่วม​กับ​ข้าพเจ้า ตึง​เคลเมนท์​กับ​คน​อื่นๆ ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี เซิ่ง​พระเจ้า​ได้​จด​จื้อ​ของ​หมู่​เขา​ตึงหมด ลง​ใน​หนังสือ​แห่ง​จีวิต​แล้ว