Search form

ฟีลิปปี 4:8

8ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​สรุป​ว่า ขอ​กึ๊ด​หื้อ​ดี​ใน​สิ่ง​ต่างๆ ต่อไป​นี้ คือ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​แต๊ ตี้​น่า​นับถือ ตี้​ยุติธรรม ตี้​บริสุทธิ์ ตี้​สมควร​จะ​ฮัก กับ​ตี้​น่า​ยกย่อง ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ตี้​ดี​กับ​สมควร​จะ​สรรเสริญ ก็​ขอ​หื้อ​กึ๊ด​ใน​สิ่ง​นั้น​หื้อ​ดีๆ