Search form

ฟีลิปปี 4:9

9ขอ​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ตี้​ได้​เฮียนฮู้ ได้ฮับ ได้ยิน กับ​ได้​หัน​จาก​ข้าพเจ้า แล้ว​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน