Search form

ฟีเลโมน 1:13

13แต๊ๆ แล้ว​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​ตี้​นี่​เปื้อ​จ้วยเหลือ​ข้าพเจ้า​แตน​ต้าน ใน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ยัง​ติด​คอก​อยู่​นี้​ย้อน​ข่าวดี​นั้น