Search form

ฟีเลโมน 1:21

21ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​มา​เถิง​ต้าน ก็​ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​ต้าน​จะ​เจื้อฟัง กับ​ฮู้​ว่า​ต้าน​จะ​เยียะ​นัก​เหลือ​ตี้​ข้าพเจ้า​ขอ