Search form

ฟีเลโมน 1:24

24กับ​มาระโก อาริสทารคัส เดมาส กับ​ลูก๋า เซิ่ง​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​ฝาก​กำกึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​เหมือน​กั๋น