Search form

ฟีเลโมน 1:4

ความ​ฮัก​กับ​ความ​เจื้อ​ของ​ฟีเลโมน

4ข้าพเจ้า​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ของ​ข้าพเจ้า​ตลอด เมื่อ​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน