Search form

ฟีเลโมน 1:8

ขอ​หื้อ​ต้อนฮับ​โอเนสิมัส​เหมือน​ปี้น้อง

8ย้อน​จาอั้น เถิงแม้​ว่า​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์ ข้าพเจ้า​ก้า​ตี้​จะ​สั่ง​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ควร​จะ​เยียะ