Search form

ฟีเลโมน 1:9

9แต่​ข้าพเจ้า​ก็​บ่เยียะ​จาอั้น ย้อน​หัน​แก่​ความ​ฮัก ข้าพเจ้า​ก็​เลย​จะ​อ้อนวอน​ต้าน​ดี​กว่า​ว่า ข้าพเจ้า​เปาโล​คือ​คน​เฒ่า​ตี้​โดน​ขัง​คอก​อยู่​ย้อน​หัน​แก่​พระเยซู​คริสต์