Search form

วิวรณ์ 1

ยอห์น​อู้​เกี่ยวกับ​หนังสือ​เล่ม​นี้

1นี่​คือ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เปิดเผย​กับ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ เปื้อ​หื้อ​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แหม​บ่เมิน​นี้ พระเยซู​คริสต์​ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ไป​บอก​เรื่อง​ต่างๆ นี้​กับ​ยอห์น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ 2ยอห์น​ได้​เป๋น​พยาน​เถิง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เขา​หัน คือ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตึง​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ 3พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​คน​ตี้​ได้​อ่าน​กำ​ตวายตั๊ก​นี้​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง ตึง​จะ​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ได้​ฟัง​แล้ว​เยียะ​ต๋าม​ตวย ย้อน​ว่า​เวลา​ตี้​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ก็​ใก้​เข้า​มา​แล้ว

ยอห์น​ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด

4จาก​ยอห์น

เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย

ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้ฮับ​พระคุณ​กับ​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า กับ​จาก​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​เฝ้า​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระองค์ 5กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป๋น​พยาน​ตี้​ซื่อสัตย์ เป๋น​คน​เก๊าหัวที​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​กับ​เป๋น​ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย​ใน​โลก​นี้

พระเยซู​คริสต์​ฮัก​เฮา กับ​ได้​จ้วย​หื้อ​เฮา​มี​อิสระ​จาก​บาป​ของ​เฮา​ผ่าน​ตาง​เลือด​ของ​พระองค์​เอง 6พระองค์​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ครอบครัว​ปุโรหิต​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระองค์ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเยซู​คริสต์​ตลอด​ไป อาเมน

7ผ่อ​เต๊อะ พระเยซู​ก่ำลัง​จะ​มา​ใน​หมู่​เมฆ

กู้​คน​จะ​หัน​พระองค์ แม้แต่​คน​ตี้​แตง​พระองค์

กู้​เผ่าพันธุ์​ใน​โลก​จะ​โศกเศร้า​ย้อน​พระองค์

จะ​เป๋น​ต๋าม​นั้น​อย่าง​แน่นอน อาเมน

8พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยว​นี้ กับ ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า เป๋น​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​จุด​ตั้งเก๊า​กับ​จุด​สุดป๋าย​ ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่า​เดี่ยว​นี้ กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปาย​หน้า เป๋น​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด”

ยอห์น​หัน​พระคริสต์

9ข้าพเจ้า​คือ​ยอห์น ปี้น้อง​ของ​หมู่​ต้าน ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ใน​ความ​ตุ๊ก​ยาก ฮ่วม​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเยซู ตึง​ฮ่วม​ใน​ความ​อดทน​กับ​หมู่​ต้าน​ย้อน​ติดต๋าม​พระองค์ ตี้​เฮา​เป๋น​นักโต้ษ​อยู่​บน​เกาะ​ปัทมอส​นี้ ก็​ย้อน​ว่า​ได้​บอก​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​พยาน​ของ​พระเยซู 10ใน​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ดลใจ๋​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ดัง​เหมือน​เสียง​แก​มา​จาก​ตังหลัง 11เสียง​นั้น​อู้​ว่า “หื้อ​เขียน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​หัน​ลง​ไว้​ใน​หนังสือ แล้ว​ส่ง​ไป​หื้อ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด คือ​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส เมือง​สเมอร์นา เมือง​เปอร์กามัม เมือง​ธิยาทิรา เมือง​ซาร์ดิส เมือง​ฟิลาเดลเฟีย กับ​เมือง​เลาดีเซีย”

12เมื่อ​ข้าพเจ้า​เหลียว​ไป​ผ่อ​ตัง​เสียง​ตี้​อู้​มา​นั้น ก็​หัน​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​เจ็ด​อัน 13ต้ามก๋าง​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​หมู่​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​คน​นึ่ง​เซิ่ง​ผ่อ​เหมือน​กับ​บุตรมนุษย์ นุ่ง​เสื้อ​คุม​ยาว​จ๋น​เถิง​ตี๋น​กับ​มี​สาย​สะปาย​คำ​ตี้​อก 14ผม​บน​หัว​ของ​พระองค์​ขาว​เหมือน​ขน​แกะ​กับ​ขาว​เหมือน​หิมะ ต๋า​ของ​พระองค์​เหมือน​เปล๋วไฟ 15ตี๋น​ของ​พระองค์​เหมือน​ตองแดง ตี้​ถูก​หลอม​ใน​เต๋าไฟ​จ๋น​เกลี้ยง​เป๋น​มัน​เหลื้อม​มาบๆ เสียง​ของ​พระองค์​เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น 16ใน​มือ​ขวา​ของ​พระองค์​ก๋ำ​ดาว​อยู่​เจ็ด​ดวง มี​ดาบ​สอง​คม​ออก​มา​จาก​ปาก​พระองค์ กับ​หน้า​ของ​พระองค์​เหมือน​กับ​ตะวัน​ตี้​ก่ำลัง​ส่อง​แสง​แจ้ง​ขนาด

17เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​พระองค์ ก็​โก้น​ลง​ฮิม​ตี๋น​ของ​พระองค์​เหมือน​กับ​คน​ต๋าย พระองค์​วาง​มือ​ขวา​บน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​แล้ว​อู้​ว่า “บ่ต้อง​กั๋ว เฮา​เป๋น​เก๊า​กับ​เป๋น​ป๋าย 18เฮา​เป๋น​ผู้​ตี้​มี​จีวิต​อยู่ เฮา​เกย​ต๋าย แต่​บ่าเดี่ยวนี้​เฮา​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​ไป เฮา​เป๋น​ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​ความ​ต๋าย​กับ​แดน​คน​ต๋าย 19หื้อ​เขียน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​หัน หื้อ​เขียน​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​ก่ำลัง​เป๋น​อยู่​บ่าเดี่ยว​นี้​กับ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ตวย 20นี่​เป๋น​ความ​หมาย​อัน​เลิ็กลับ​ของ​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​ตี้​ต้าน​หัน​ใน​มือ​ขวา​ของ​เฮา กับ​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ตึง​เจ็ด​อัน ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​นั้น​หมายเถิง​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​แห่ง ขา​ตั้ง​โกมไฟ​ตึง​เจ็ด​อัน​นั้น​ก็​หมายเถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​นั้น​ละ