Search form

วิวรณ์ 1:1

ยอห์น​อู้​เกี่ยวกับ​หนังสือ​เล่ม​นี้

1นี่​คือ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เปิดเผย​กับ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ เปื้อ​หื้อ​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แหม​บ่เมิน​นี้ พระเยซู​คริสต์​ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ไป​บอก​เรื่อง​ต่างๆ นี้​กับ​ยอห์น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์