Search form

วิวรณ์ 1:11

11เสียง​นั้น​อู้​ว่า “หื้อ​เขียน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​หัน​ลง​ไว้​ใน​หนังสือ แล้ว​ส่ง​ไป​หื้อ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด คือ​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส เมือง​สเมอร์นา เมือง​เปอร์กามัม เมือง​ธิยาทิรา เมือง​ซาร์ดิส เมือง​ฟิลาเดลเฟีย กับ​เมือง​เลาดีเซีย”