Search form

วิวรณ์ 1:13

13ต้ามก๋าง​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​หมู่​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​คน​นึ่ง​เซิ่ง​ผ่อ​เหมือน​กับ​บุตรมนุษย์ นุ่ง​เสื้อ​คุม​ยาว​จ๋น​เถิง​ตี๋น​กับ​มี​สาย​สะปาย​คำ​ตี้​อก