Search form

วิวรณ์ 1:17

17เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​พระองค์ ก็​โก้น​ลง​ฮิม​ตี๋น​ของ​พระองค์​เหมือน​กับ​คน​ต๋าย พระองค์​วาง​มือ​ขวา​บน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​แล้ว​อู้​ว่า “บ่ต้อง​กั๋ว เฮา​เป๋น​เก๊า​กับ​เป๋น​ป๋าย