Search form

วิวรณ์ 1:19

19หื้อ​เขียน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​หัน หื้อ​เขียน​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​ก่ำลัง​เป๋น​อยู่​บ่าเดี่ยว​นี้​กับ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ตวย