Search form

วิวรณ์ 1:20

20นี่​เป๋น​ความ​หมาย​อัน​เลิ็กลับ​ของ​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​ตี้​ต้าน​หัน​ใน​มือ​ขวา​ของ​เฮา กับ​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ตึง​เจ็ด​อัน ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​นั้น​หมายเถิง​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​แห่ง ขา​ตั้ง​โกมไฟ​ตึง​เจ็ด​อัน​นั้น​ก็​หมายเถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​นั้น​ละ