Search form

วิวรณ์ 1:3

3พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​คน​ตี้​ได้​อ่าน​กำ​ตวายตั๊ก​นี้​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง ตึง​จะ​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ได้​ฟัง​แล้ว​เยียะ​ต๋าม​ตวย ย้อน​ว่า​เวลา​ตี้​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ก็​ใก้​เข้า​มา​แล้ว