Search form

วิวรณ์ 1:4

ยอห์น​ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด

4จาก​ยอห์น

เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย

ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้ฮับ​พระคุณ​กับ​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า กับ​จาก​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​เฝ้า​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระองค์