Search form

วิวรณ์ 10

ทูตสวรรค์​กับ​หนังสือ​ม้วน​เล่ม​หน้อย

1ข้าพเจ้า​ได้​หัน​ทูตสวรรค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​นัก​ขนาด​แหม​องค์​นึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ มี​เมฆ​หุ้ม​ตั๋ว​กับ​มี​ฮุ้ง​อยู่​รอบ​หัว ใบ​หน้า​เหมือน​ตะวัน กับ​มี​ขา​เป๋น​เหมือน​เสา​ต้น​ใหญ่ ตี้​เต๋ม​ไป​ด้วย​เปล๋วไฟ 2ใน​มือ​ของ​ต้าน​มี​หนังสือ​ม้วน​หน้อยๆ ตี้​ก๋าง​ออก​อยู่ ตี๋น​ขวา​ของ​ต้าน​ย่ำ​อยู่​บน​ทะเล ส่วน​ตี๋น​ซ้าย​ย่ำ​อยู่​บน​แผ่นดิน 3ต้าน​ฮ้อง​เสียง​ดัง​เหมือน​สิงโต​คำราม เมื่อ​ต้าน​ฮ้อง เสียง​ฟ้าฮ้อง​ตึง​เจ็ด​เสียง​ก็​ดัง​ขึ้น 4เมื่อ​เสียง​ฟ้าฮ้อง​ตึง​เจ็ด​ดัง​ขึ้น ข้าพเจ้า​ก็​ก่ำลัง​จะ​เขียน​ต่อ แต่​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​บอก​ว่า “หื้อ​เก็บ​สิ่ง​ตี้​ฟ้าฮ้อง​ตึง​เจ็ด​บอก​กับ​ต้าน​ไว้​นั้น​เป๋น​ความ​ลับ ห้าม​เขียน​ข้อความ​หมู่​นั้น​ลง​ไป​เน่อ” 5จาก​นั้น ทูตสวรรค์​ตี้​ข้าพเจ้า​หัน​ยืน​อยู่​ตัง​บน​ทะเล กับ​บน​แผ่นดิน​นั้น ได้​ยก​มือ​ขวา​ของ​ต้าน​ขึ้น​ฟ้า 6แล้ว​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​พระองค์​ผู้​มี​จีวิต​อยู่​ตลอดไป ผู้​สร้าง ฟ้า​สวรรค์ แผ่นดิน​โลก ทะเล กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​อยู่​ใน​นั้น​ตวย ทูตสวรรค์​สาบาน​ว่า “พระเจ้า​จะ​บ่จ๊า​แหม​ต่อ​ไป​แล้ว​ตี้​จะ​เยียะ​ต๋าม​แผน​ของ​พระองค์” 7ใน​เวลา ตี้​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​เจ็ด​จะ​เป่า​แก​นั้น พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​แผนก๋าน​อัน​เลิ็กลับ​ของ​พระองค์​สำเร็จ ต๋าม​ตี้​พระองค์​ได้​บอก​ไว้​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ 8จาก​นั้น​เสียง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​จาก​สวรรค์​ก็​บอก​ข้าพเจ้า​แหม​เตื้อ​นึ่ง​ว่า “ไป​ฮับ​ม้วน​หนังสือ​ตี้​เปิด​อยู่​ใน​มือ​ของ​ทูตสวรรค์​ตี้​ยืน​อยู่​ตึง​บน​ทะเล​กับ​บน​แผ่นดิน​มา​เหีย”

9ข้าพเจ้า​จึง​ไป​หา​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​กับ​ขอ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​นั้น ต้าน​บอก​ว่า “เอา​ไป​เต๊อะ เอา​ไป​กิ๋น​เหีย มัน​จะ​บ่ม่วน​เมื่อ​อยู่​ใน​ต๊อง แต่​เมื่อ​ยัง​อยู่​ใน​ปาก​จะ​หวาน​เหมือน​น้ำเผิ้ง” 10ข้าพเจ้า​จึง​ฮับ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​จาก​มือ​ทูตสวรรค์​มา​กิ๋น เมื่อ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​อยู่​ใน​ปาก​ก็​หวาน​เหมือน​น้ำเผิ้ง แต่​เมื่อ​ตก​ลง​ต๊อง​ก็​บ่ม่วน​ต๊อง 11แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​บอก​ว่า “ต้าน​จะ​ต้อง​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​แผน​ก๋าน​ของ​พระองค์​ต่อ​เผ่าพันธุ์​ตังหลาย จ้าด​ต่างๆ ภาษา​ต่างๆ กับ​หมู่​กษัตริย์”