Search form

วิวรณ์ 10:1

ทูตสวรรค์​กับ​หนังสือ​ม้วน​เล่ม​หน้อย

1ข้าพเจ้า​ได้​หัน​ทูตสวรรค์​ตี้​มี​ฤทธิ์​นัก​ขนาด​แหม​องค์​นึ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ มี​เมฆ​หุ้ม​ตั๋ว​กับ​มี​ฮุ้ง​อยู่​รอบ​หัว ใบ​หน้า​เหมือน​ตะวัน กับ​มี​ขา​เป๋น​เหมือน​เสา​ต้น​ใหญ่ ตี้​เต๋ม​ไป​ด้วย​เปล๋วไฟ