Search form

วิวรณ์ 10:10

10ข้าพเจ้า​จึง​ฮับ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​จาก​มือ​ทูตสวรรค์​มา​กิ๋น เมื่อ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​อยู่​ใน​ปาก​ก็​หวาน​เหมือน​น้ำเผิ้ง แต่​เมื่อ​ตก​ลง​ต๊อง​ก็​บ่ม่วน​ต๊อง