Search form

วิวรณ์ 10:4

4เมื่อ​เสียง​ฟ้าฮ้อง​ตึง​เจ็ด​ดัง​ขึ้น ข้าพเจ้า​ก็​ก่ำลัง​จะ​เขียน​ต่อ แต่​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​จาก​สวรรค์​บอก​ว่า “หื้อ​เก็บ​สิ่ง​ตี้​ฟ้าฮ้อง​ตึง​เจ็ด​บอก​กับ​ต้าน​ไว้​นั้น​เป๋น​ความ​ลับ ห้าม​เขียน​ข้อความ​หมู่​นั้น​ลง​ไป​เน่อ”