Search form

วิวรณ์ 10:7

7ใน​เวลา ตี้​ทูตสวรรค์​องค์​ตี้​เจ็ด​จะ​เป่า​แก​นั้น พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​แผนก๋าน​อัน​เลิ็กลับ​ของ​พระองค์​สำเร็จ ต๋าม​ตี้​พระองค์​ได้​บอก​ไว้​กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์