Search form

วิวรณ์ 10:8

8จาก​นั้น​เสียง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ยิน​จาก​สวรรค์​ก็​บอก​ข้าพเจ้า​แหม​เตื้อ​นึ่ง​ว่า “ไป​ฮับ​ม้วน​หนังสือ​ตี้​เปิด​อยู่​ใน​มือ​ของ​ทูตสวรรค์​ตี้​ยืน​อยู่​ตึง​บน​ทะเล​กับ​บน​แผ่นดิน​มา​เหีย”