Search form

วิวรณ์ 10:9

9ข้าพเจ้า​จึง​ไป​หา​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น​กับ​ขอ​หนังสือ​ม้วน​หน้อย​นั้น ต้าน​บอก​ว่า “เอา​ไป​เต๊อะ เอา​ไป​กิ๋น​เหีย มัน​จะ​บ่ม่วน​เมื่อ​อยู่​ใน​ต๊อง แต่​เมื่อ​ยัง​อยู่​ใน​ปาก​จะ​หวาน​เหมือน​น้ำเผิ้ง”