Search form

วิวรณ์ 11:10

10คน​บน​โลก​นี้​ก็​จะ​มี​ความ​สุข ย้อน​เขา​ตึง​สอง​ต๋าย​แล้ว หมู่​เขา​จะ​เลี้ยง​ฉลอง​กับ​หื้อ​ของ​ขวัญ​แก่​กั๋น ย้อน​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตึง​สอง​คน​นี้​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​อยู่​บน​โลก​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน