Search form

วิวรณ์ 11:12

12เขา​ตึง​สอง​ได้ยิน​เสียง​ดัง​จาก​สวรรค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​ขึ้น​มา​ตี้​นี่” มี​เมฆ​มา​ฮับ​หมู่​เขา​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ หมู่​ศัตรู๋​ของ​หมู่​เขา​ก็​หัน​ตวย