Search form

วิวรณ์ 11:13

13ใน​เวลา​เดียว​กั๋น​ก็​เกิด​แผ่นดิน​ไหว​อย่าง​แฮง เยียะ​หื้อ​นึ่ง​ใน​สิบ​ส่วน​ของ​เมือง​นั้น​ถูก​ทำลาย​ลง มี​คน​ต๋าย​เจ็ด​ปัน​คน​จาก​แผ่นดิน​ไหว ส่วน​คน​ตี้​เหลือ​อยู่​ก็​อกสั่นขวัญหาย ก็​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า​ตี้​ปกครอง​ใน​สวรรค์